Υπηρεσίες

Δηλώσεις ΟΣΔΕ

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) είναι ένα σύστημα αποτύπωσης και καταγραφής των αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή των παραγόμενων προϊόντων από αυτές, ώστε η διανομή των ενισχύσεων στους αγρότες να είναι διαφανής και δίκαιη. Πρόκειται για μία τεράστια ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την αναγνώριση και την καταγραφή των αγροτεμαχίων, των ζώων και των δικαιωμάτων ενίσχυσης, και την καταγραφή της ταυτότητας κάθε γεωργού που υποβάλει την ενιαία αίτηση ενίσχυσης. 

Κτηματολόγιο

Η εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κτηματογράφησης προκειμένου με ασφάλεια να υλοποιηθεί το κτηματολόγιο στην περιοχή μας.

Νέοι Αγρότες

Βρίσκουμε για σας το πρόγραμμα που σας ταιριάζει για να ενταχθείτε.

Βιολογική Γεωργία - Κτηνοτροφία

Σχέδια Βελτίωσης

Στόχος των Σχεδίων Βελτίωσης είναι ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η βελτίωση της συνολικής τους επίδοσης, μέσω της καλύτερης χρήσης των υφιστάμενων παραγωγικών συντελεστών συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής νέων τεχνολογιών - καινοτομιών, με στόχο τη στροφή τόσο προς την ποιότητα όσο και προς την αύξηση της παραγόμενης.

Γεωργικές Μελέτες


          Agromessinia Bussiness


Διαγράμματα Ροής - Τεχνική Έκθεση

HACCP / ISO 22000


Αρχεία Επιχειρήσεων Τροφίμων & ποτών


Κατάλογο Αλλεργιολόγων


© 2021 Agromessinia, Μακεδονίας 1, 24131, Καλαμάτα
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!