ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ 2021 

2021-11-12

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με βάση την 3η Πρόσκληση του προγράμματος Νέων Αγροτών, που απαιτούνται για τον έλεγχο επιλεξιμότητας και βαθμολογίας.

Το ποσό στήριξης κυμαίνεται από 35.000 έως 40.000 ευρώ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 2021 ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Αντίγραφο (2 όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας υποψηφίου και του/της συζύγου.

  • Εκκαθαριστικά, Ε1 & Ε3 ( εφόσον υποβάλλονται) 
  • Αντίγραφα δηλώσεων Ε9 (Αρχικής και όλων των επόμενων μεταβολών υποψηφίου και του/της συζύγου.
  • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας.
  • Έντυπο ΕΑΕ υποψηφίου για τα έτη 2019 και 2020 (εφόσον υπάρχουν).
  • Έντυπο ΕΑΕ συζύγου για τα έτη 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 (εφόσον υπάρχουν).
  • Αντίγραφο τίτλου σπουδών γεωτεχνικής κατεύθυνσης (εφόσον υπάρχει).
  • Αντίγραφο κάρτας ανεργίας (εφόσον υπάρχει).


© 2021 Agromessinia, Μακεδονίας 1, 24131, Καλαμάτα
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!